Tisztelt Olvasó!

    A Magyar Pipaszövetség 1993 óta szinte napi kapcsolatot tart fenn a szövetséghez tartozó klubokkal, szervezi és bonyolítja a hazai és nemzetközi lassúsági pipaszívó versenyeket. Egy-egy termék piacra kerülésének nélkülözhetetlen feltétele a termék több ember által történő elemzése. Ezekhez az értékelésekhez nyújt nagy segítséget egy-egy lassúsági pipaszívó verseny, melyen a versenydohány értékelésre kerül. A férfi és női hazai és nemzetközi versenyek győzteseinek és a pipások nagy családjának véleménye nagymértékben hozzájárul a hazai gyártású pipadohányok íz világának kialakításához. Versenyeken nem csak a fejlesztés alatt álló termékek, hanem a kereskedelemben kapható dohányok is elemzésre kerülnek. A versenyek termékbemutatók keretében kerülnek megrendezésre.

Bajusz Géza

Magyar Pipaszövetség elnöke

    A lassúsági pipaszívó versenyek lényege, hogy a verseny résztvevői azonos feltételek között mérhetik össze a tudásukat. Minden versenyző 3 gr előre kimért és verseny előtt mérlegelésen átesett dohánnyal, azonos versenypipával és két szál gyufával kezdi el a versenyt. Különböző technikákkal 5 perc alatt kell a 3 gr dohányt a pipába tölteni. Egy perc áll mindenki rendelkezésére, hogy a két szál gyufával a pipáját begyújtsa, egy perc letelte után a bealudt pipák már nem gyújthatók újra. Az a verseny győztese, akinek legkésőbb alszik be a pipája. A hazai versenyek megrendezése a nemzetközi versenyeken érvényben lévő szabályok szerint történik, melyeknek a betartását a versenybíróság ellenőriz. Minden versenyen egyéni férfi, női és csapat kerül értékelésre. A nemzeti bajnokság négy fordulóból áll, melyek különböző helyszíneken kerülnek megrendezésre. Egyéni értékeléskor a versenyzők időeredményi közül a három legjobb, míg csapatoknál a négy időeredmény kerül összesítésre. Győztesnek a legnagyobb időeredményt elérők kerülnek kihirdetésre.

Egy-egy hazai és nemzetközi verseny rangos esemény a pipások életében, melyeken a résztvevők régi ismerősként, őszinte barátként üdvözlik egymást. Bízunk és reménykedünk abban, hogy a versenyzés szép hagyomány minél tovább fennmarad és új barátokkal, családtagokkal gazdagodik a pipázók nagy családja.

Jó böngészést kívánunk!

Share This